Adeiladau rhestredig

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/02/2020

Mae Tîm Treftadaeth Adeiledig Sir Gaerfyrddin yn rhoi cyngor arbenigol ynghylch gofalu am yr holl adeiladau hanesyddol yn y Sir, gan gynnwys y 1,800 o strwythurau rhestredig. Ein cyfrifoldeb ni, ynghyd â Cadw, a pherchnogion a gofalwyr yr adeiladau rhestredig, yw helpu i warchod yr asedau gwerthfawr hyn, a chadw treftadaeth adeiledig ryfeddol gorllewin Cymru ar ein cyfer ni a chenedlaethau'r dyfodol.

Rydym yn gobeithio y bydd y gwe-dudalennau canlynol yn ateb eich holl gwestiynau ynghylch Adeiladau Rhestredig, gan gynnwys y broses ganiatâd, cynnal a chadw, atgyweiriadau a ffynonellau gwybodaeth eraill.

Os hoffech gael cyngor ynghylch unrhyw syniadau, neu wirio a oes angen Caniatâd Adeilad Rhestredig cyn dechrau unrhyw waith, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth cynghori cyn ymgeisio. Rhowch gynifer o fanylion am eich cynnig/cynigion ag sy'n bosibl gan gynnwys unrhyw ddyluniadau os oes rhai gennych.

Fel arall, cysylltwch â'r Tîm Treftadaeth Adeiledig yng Nghanolfan Tywi, a fydd yn gallu eich cynorthwyo drwy roi gwybodaeth am y canlynol:

  • Beth yw atgyweiriad, gwaith cynnal a chadw, deunyddiau priodol ar gyfer adeiladau hanesyddol
  • Dod o hyd i'r bobl a'r wybodaeth iawn i'ch cynorthwyo i gyflawni prosiect ar adeilad hanesyddol.
  • Sut i wneud cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig
  • Cynnal Asesiad o'r Effaith ar Dreftadaeth - elfen hanfodol o gais