Fy Un Agosaf - Gwybodaeth Cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/05/2024

Gallwch weld ceisiadau cynllunio o 2007, ardaloedd cadwraeth, adeiladau rhestredig, gorchmynion cadw coed (TPO) a gwybodaeth cyfarwyddyd erthygl 4 ar y map.

Nodwch fod pob ymdrech wedi cael ei gwneud i gadw'r mapiau hyn yn fanwl gywir ac wedi eu diweddaru, ond nid cynlluniau cyfreithiol mohonynt at ddibenion penderfynu pa goed sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed.

Mae'r Cyngor yn gwneud gorchmynion newydd yn gyson, ac felly fe'ch cynghorir i gael cadarnhad gan y Cyngor cyn gwneud gwaith ar unrhyw goeden.

    Cynllunio