Ymestyn / newid eich cartref

2. Tystysgrif datblygiad cyfreithlon

I gael cadarnhad ffurfiol gennym ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich gwaith, bydd angen i chi wneud cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon. Gall hyn hefyd roi tawelwch meddwl cyn i'r gwaith ddechrau nad oes angen caniatâd cynllunio. Mae'r dystysgrif hon hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer y broses drawsgludo.

Gwneud cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon