Ymestyn / newid eich cartref

4. Caniatâd cynllunio deiliad tŷ

Os nad yw eich prosiect yn gymwys fel datblygiad a ganiateir, bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio deiliad tŷ. Gallwch wneud cais am ganiatâd cynllunio ar-lein ar wefan Ceisiadau Cynllunio Cymru.

Os hoffech gael cymorth gyda'ch cais, gallwch wneud cais am ein gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio.

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio