Ymestyn / newid eich cartref

8. Newidiadau i adeilad rhestredig

Os ydych yn berchen ar adeilad rhestredig, mae dyletswydd gyfreithiol arnoch chi i'w gynnal a chadw ac mae yna ofynion ychwanegol ar gyfer unrhyw newidiadau yr hoffech eu gwneud.