Cronfa'r Degwm

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/09/2023

The Carmarthenshire Welsh Church fund supports projects that address one of the following themes:

 • Hyrwyddo addysg
 • Llyfrgelloedd, amgueddfeydd, orielau celf, ac ati.
 • Lleihau tlodi
 • Hyrwyddo crefydd
 • Dibenion eraill sy’n llesol i’r gymuned

Rydym yn derbyn ceisiadau ar sail dreigl. Gall un o'n tîm eich cefnogi chi i ddatblygu'ch prosiect a chwblhau ffurflen gais. Rhaid cyflwyno pob prosiect yn Sir Gaerfyrddin.

Ni ddyfernir grantiau i:

 • Prosiectau sydd wedi dechrau cyn i ni dderbyn ffurflen gais.
 • Gwaith sy'n destun hawliad yswiriant.
 • Ymgeiswyr lle mae cyfrifoldeb arall gan Bwyllgor arall neu'r Cyngor i gefnogi gweithgareddau o'r fath.
 • Sefydliadau / unigolion y mae eu cynigion yn cynnwys adeiladu cyfleusterau bar trwyddedig.
 • Cynghorau sy'n gymwys i gael praesept yn eu hawl eu hunain
 • Cymdeithasau gefeillio
 • Cyrff a apeliadau a ariennir gan y Llywodraeth Genedlaethol mewn cysylltiad â'r pwrpas y sefydlir cyrff o'r fath

Atebwch rai cwestiynau i ddarganfod lefel yr arian y gallwch wneud cais amdano.

Ydych chi'n gwneud cais ar ran eglwys neu capel?