Fforwm Mynediad Lleol

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/03/2020

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn gofyn am sefydlu 'fforymau mynediad lleol' ar draws Cymru a Lloegr er mwyn cynghori awdurdodau lleol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac eraill ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal at ddibenion hamdden a mwynhad yn yr awyr agored.

Bydd pob fforwm yn cynnwys rhwng 12 ac 20 o unigolion o'r gymuned leol sy'n cynrychioli trawstoriad eang o ddiddordebau. Rydym wedi sefydlu fforwm ar gyfer y sir gyfan heblaw am ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy'n dod o dan Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (gorllewin).

Mae'r Fforwm yn cyfarfod nifer o weithiau bob blwyddyn er mwyn ystyried amrywiaeth o bynciau mynediad, er enghraifft:

  • Bydd mynediad hamdden o bob math yn cael ei ystyried gan y Fforwm gan gynnwys cerdded, marchogaeth ceffylau, beicio a gyrru oddi-ar-y-ffordd.
  • Adolygu strategaethau adloniant
  • Monitro 'cynlluniau gwella hawliau tramwy'
  • Adolygu mapiau 'gwlad agored' mewn cysylltiad â gwella mynediad i'r cyhoedd i 'wlad agored.' 

Mae pob un o gyfarfodydd y fforwm yn agored i'r cyhoedd ac yn dechrau am 6pm.

Dyddiadau ar gyfer 2020 Lleoliad
12 Mawrth 2020 Canolfan Hamdden Caerfyrddin
11 Mehefin 2020 Canolfan Tywi, Llandeilo
10 Medi 2020 Canolfan Hamdden Caerfyrddin
3 Rhagfyr 2020 Canolfan Tywi, Llandeilo