Fforwm Mynediad Lleol

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/10/2021

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn gofyn am sefydlu 'fforymau mynediad lleol' ar draws Cymru a Lloegr er mwyn cynghori awdurdodau lleol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac eraill ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal at ddibenion hamdden a mwynhad yn yr awyr agored.

Bydd pob fforwm yn cynnwys rhwng 12 ac 20 o unigolion o'r gymuned leol sy'n cynrychioli trawstoriad eang o ddiddordebau. Rydym wedi sefydlu fforwm ar gyfer y sir gyfan heblaw am ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy'n dod o dan Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (gorllewin).

Mae'r Fforwm yn cyfarfod nifer o weithiau bob blwyddyn er mwyn ystyried amrywiaeth o bynciau mynediad, er enghraifft:

  • Bydd mynediad hamdden o bob math yn cael ei ystyried gan y Fforwm gan gynnwys cerdded, marchogaeth ceffylau, beicio a gyrru oddi-ar-y-ffordd.
  • Adolygu strategaethau adloniant
  • Monitro 'cynlluniau gwella hawliau tramwy'
  • Adolygu mapiau 'gwlad agored' mewn cysylltiad â gwella mynediad i'r cyhoedd i 'wlad agored.' 

Mae pob un o gyfarfodydd y fforwm yn agored i'r cyhoedd ac yn dechrau am 6pm.

Dyddiadau ar gyfer 2021 Lleoliad
29 Ebrill 2021 Ar-lein gan ddefnyddio Timau Microsoft