Awgrymiadau defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

Pan fyddwch yn llofnodi eich contract, rydych chi a'ch landlord yn cytuno i gadw at addewidion penodol. Mae hyn yn eich amddiffyn chi a'ch landlord fel bod y ddau ohonoch yn deall yr hyn yr ydych yn gyfrifol amdano.

 • Pay your rent.
 • Report all repairs.
 • Allow access for repairs, testing & servicing to be carried out.
 • Keep your home and garden clean and tidy.
 • Ask permission before getting any new or additional pets.
 • Be a responsible pet owner.
 • Be responsible for your visitors & their behaviour in your home.
 • Do not cause any nuisance or harassment to your neighbours e.g., loud music or threatening behaviour.
 • Not using your home for a business
 • Not using your home for any illegal or immoral purposes
 • Asking permission if you want to change your home in any way e.g., put in a new door.
 • Heating your home.
 • Opening windows regularly.
 • Not drying your clothes on the radiators.
 • When cooking, putting lids on any boiling pans.
 • Wiping off any excess water or mould with clean, soapy water or dry cloth - if the issue continues report this to the repairs line 01267 234567 (for Council tenancies) or your landlord.

 

Byddai hefyd gan eich landlord gyfrifoldebau, a bydd y rhain yn cael eu rhestru yn eich cytundeb tenantiaeth.

Tenantiaethau'r Cyngor

Siaradwch â'ch Swyddog Cartrefi Newydd am y ffordd orau o dynnu papur wal i ffwrdd heb ddifrodi'r waliau. Efallai mai'r cyngor gorau fydd peidio â thynnu'r papur wal i ffwrdd mewn rhai amgylchiadau. Os oes craciau bach yn y plastr, bydd angen i chi lenwi'r rhain.

Torrwch y gwair a chloddiau yn rheolaidd. Os na allwch wneud hyn ar eich pen eich hun, bydd angen i chi drefnu bod hyn yn cael ei wneud ar eich rhan. Os nad ydych yn siŵr pa ardd yw eich gardd chi, gofynnwch i'ch Swyddog Tai.

Tenantiaethau preifat

Os ydych yn denant preifat, dylech siarad â'ch landlord cyn gwneud unrhyw newidiadau neu os oes angen unrhyw help arnoch i ddeall beth y gallwch ei wneud fel rhan o'ch contract a beth na allwch ei wneud.