Digartrefedd

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/04/2018

Os ydych dan fygythiad o fod yn ddigartref, megis bod o dan rybudd i adael eich llety presennol, mae'ch perthynas wedi torri i lawr ac ni fydd eich tai ar gael i chi fwyach neu gofynnwyd i chi adael gan eich teulu, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i asesu eich amgylchiadau a cheisiwn eich atal rhag dod yn ddigartref. Mae'n bwysig eich bod yn cael cyngor cyn gynted â phosibl.

Mae yna nifer o opsiynau y gallwn eich cynnig i chwilio am gartref newydd, ond byddwn yn gwneud popeth a allwn i geisio eich atal rhag dod yn ddigartref yn y lle cyntaf. Yn anffodus, ni allwn gynnig llety i bob person digartref, ond os nad oes gennych unrhyw le i fynd heno a bod angen cyngor arnoch, ffoniwch ni ar frys;

 • 01554 899389 yn ystod oriau swyddfa (8:45 am - 5pm, Dydd Llun - Dydd Iau. Dydd Gwener 8:45am - 4:30pm)
 • 0300 333 2222 y tu allan i’r oriau arferol 

Does dim angen ichi fod yn "cysgu allan" i gael eich ystyried yn ddigartref. Mae'n bosibl eich bod yn ddigartref os ydych chi:

 • Yn aros dros dro gyda ffrindiau neu deulu
 • Yn aros mewn hostel neu wely a brecwast
 • Yn byw mewn llety gorlawn
 • Mewn perygl o drais neu gam-drin yn eich cartref
 • Yn byw mewn amodau gwael sy'n effeithio ar eich iechyd
 • Yn byw yn rhywle lle nad oes gennych hawl gyfreithiol i aros (e.e. sgwatio)
 • Yn byw yn rhywle na allwch fforddio talu amdano heb amddifadu eich hun o hanfodion sylfaenol
 • Yn cael eich gorfodi i fyw ar wahân i'ch teulu, neu rywun y byddech chi fel arfer yn byw gyda nhw, oherwydd nad yw eich llety yn addas
 • Yn debygol o gael eich troi allan o fewn y 28 diwrnod nesaf
 • Yn cael eich cloi allan o'ch cartref

Cysylltwch â ni am ychydig o gyngor. Cofiwch, gorau po gyntaf y byddwch yn gweithredu y gallem eich atal rhag dod yn ddigartref. Gall cael cymorth yn gynnar atal eich problem dai rhag dod yn argyfwng.