2 Rhodfa Cowell, Llanelli
2 Rhodfa Cowell, Llanelli, SA15 1YL.

Offers in the Region of £8,000 per annum

Manylion Allweddol

Disgrifiad

Uned adwerthu sydd â thu blaen ar ddwy ochr ac sy'n uned ar y llawr gwaelod, mewn man amlwg, wrth fynedfa Marchnad Dan Do Llanelli a Chanolfan Siopa Sant Elli

Adfywio Canol y Dref

Yn sgil cael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi mynd ati i gaffael eiddo gwag ac eiddo sy'n cael ei danddefnyddio yng nghanol y dref. Drwy annog canol tref defnydd cymysg gan gynnwys gofod manwerthu hyblyg, a llety preswyl ar y llawr uchaf, mae'r Cyngor yn helpu i hyrwyddo amgylchedd o ansawdd uchel sy'n ddeniadol ac yn ddeniadol i gymysgedd o bobl. Mae nifer o eiddo yn cael eu defnyddio unwaith eto ac mae cyfanswm o dros £18 miliwn yn cael ei fuddsoddi yng nghanol y dref drwy adfywio eiddo.