Lleiniau Datblygu ar Werth
Dwyrain Cross Hands Safle Cyflogaeth Strategol Cross Hands, Llanelli

Manylion Allweddol

10 hectar o dir datblygu, mae Safle Cyflogadwyedd Strategol Dwyrain Cross Hands yn gyfle rhagorol I fusnesau.

Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan, nwy a'r prif gyflenwad dŵr ar ochr blaen pob llain. Gosodwyd dwythellau band eang deublyg er mwyn caniatáu i ddatblygwyr fod yn hyblyg o ran dewis cyflenwr.

Ragor o wybodaeth