Amrywiaeth o unedau busnes ar gael yn Yr Hen Farchnad, Llandeilo
Stryd Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6AP

Manylion Allweddol

Disgrifiad

Mae adnewyddu Neuadd Farchnad Llandeilo, restredig Gradd II, yn dod â’r adeilad yn ôl i ddefnydd economaidd, trwy ddarparu gofod cyflogaeth o ansawdd uchel. Bydd yr adeilad yn cynnig tri llawr o ofod defnydd cymysg, a'r prif ddefnydd fydd swyddfeydd a gofod ar gyfer busnes, a'r defnyddiau eraill fydd manwerthu a'r Caffi.

Mae’r swyddfeydd wedi’u lleoli ym mhob rhan o’r adeilad ar y Llawr Gwaelod, y Llawr Gwaelod Is a’r Llawr Uchaf/To.  Mae’r unedau manwerthu wedi eu lleoli ar hyd ffryntiad Stryd Caerfyrddin, a’r Caffi ar hyd ffryntiad y Ffordd Newydd. Bydd hefyd neuadd farchnad/digwyddiadau yng nghanol yr adeilad, gyda'r gofod wedi'i leoli'n gyfleus i'r Caffi. Bydd Canolfan Dechnoleg/Desg Boeth, ystafell gyfarfod, ac ardal digwyddiadau allanol. Mae lleoedd parcio i staff ar gael yn y maes parcio newydd ger yr adeilad. Bydd gan y swyddfeydd ar y Llawr Uchaf fynediad a defnydd teras to.

Lleoliad

Wedi’i lleoli yng nghanol Llandeilo, mae neuadd y farchnad yn adeilad rhestredig Gradd II a godwyd yn y 1830au. Mae Llandeilo yn dref hanesyddol yn Sir Gaerfyrddin sydd hanner ffordd rhwng Caerfyrddin a Llanymddyfri, wedi'i lleoli ar groesfan Afon Tywi ger yr A483 ar bont garreg o'r 19eg ganrif.

Golygfeydd

Os hoffech wneud apwyntiad i weld yr eiddo, rhowch eich manylion cyswllt a'ch defnydd arfaethedig i ni, a byddwn yn cysylltu â chi unwaith y bydd y cyfnod adeiladu yn caniatáu ar gyfer golygfeydd cyhoeddus.

I gael rhagor o wybodaeth, manylion a ffurflenni cais, e-bostiwch: ystadau@sirgar.llyw.cymru