Trwyddedu ar gyfer digwyddiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/11/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Wrth drefnu eich digwyddiad, bydd angen ichi ystyried a fydd angen hawlen neu drwydded arnoch i awdurdodi unrhyw weithgareddau sy'n cael eu cynnal. Gall rhai ohonynt gymryd sawl mis i’w cael felly mae'n bwysig eu hystyried yn gynnar yn eich proses gynllunio.