Trwyddedu ar gyfer digwyddiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/11/2019

Wrth drefnu eich digwyddiad, bydd angen ichi ystyried a fydd angen hawlen neu drwydded arnoch i awdurdodi unrhyw weithgareddau sy'n cael eu cynnal. Gall rhai ohonynt gymryd sawl mis i’w cael felly mae'n bwysig eu hystyried yn gynnar yn eich proses gynllunio.