Datganiad ynghylch Gwastraff ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Rhagarweiniad

Diben y datganiad ynghylch gwastraff yw nodi'r hyn y mae'r Cyngor wedi'i wneud hyd yma i gyrraedd ei dargedau statudol o ran ailgylchu a gwastraff, ein perfformiad hyd yma, a'r hyn y byddwn yn ei gyflawni dros y blynyddoedd nesaf hyd at 2025

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn darparu gwasanaethau gwastraff i tua 91,000 o gartrefi. Rydym yn darparu'r casgliadau canlynol:

  • Casgliad ymyl y ffordd o fagiau du gweddilliol bob pythefnos
  • Casgliad ailgylchu cymysg (bag glas) o ymyl y ffordd bob pythefnos
  • Casgliad bwyd wythnosol.
  • Casgliad hylendid bob pythefnos ar gais
  • Casgliad eitemau swmpus a gwastraff gardd am dâl ar gais

Yn ogystal, rydym yn darparu pedair Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yn Hendy-gwyn ar Daf, Wernddu, Nant-y-caws a Throstre a safleoedd ailgylchu llai ledled y sir ar gyfer gwydr, nwyddau trydanol bach, tecstilau a theclynnau cyfryngau.