Datganiad ynghylch Gwastraff ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Ymgynghoriad

Rydym yn ymgysylltu â phreswylwyr, aelodau lleol, CWM Environmental Ltd, a rhanddeiliaid amrywiol eraill, i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl yn unol â'r adnoddau a’r amserlenni sydd ar gael. Cynhaliwyd arolwg ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Mehefin 2021 ynghylch newidiadau gwastraff yn y dyfodol. Trosglwyddwyd y farn a gasglwyd i Gynghorwyr i'w harwain wrth wneud penderfyniadau ar ddyfodol casgliadau gwastraff.

Rydym yn cynnal sesiynau briffio i aelodau lleol ynghylch yr holl newidiadau sy’n ymwneud â gwastraff ac mae ein tudalennau gwe ar wastraff/ailgylchu wedi’u llunio i roi cyngor, arweiniad ac esboniadau ar y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid a marchnata a'r cyfryngau, i sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru ac yn berthnasol i'n cwsmeriaid.

Rydym yn ymateb ac yn gweithredu ar adborth a chwestiynau sy'n dod i law dros y ffôn, e-bost, y cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau ‘Gofyn cwestiwn’ sydd ar gael i’r cyhoedd. Mae'r mewnbwn hwn gan y cyhoedd yn hanfodol i ni ddarparu'r lefel gywir o wybodaeth i gefnogi trigolion i ailgylchu cymaint o'u gwastraff â phosibl. Mae rhestr gynhwysfawr A-Y ynghylch ailgylchu wedi'i llunio er hwylustod.