Cyngor a chymorth ynghylch dyled

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/03/2024

Mae mynd allan o ddyled a datrys pryderon arian yn gallu ymddangos yn anodd i'w hwynebu ar eich pen eich hun. Byddem bob amser yn argymell siarad â rhywun am gyngor ar sut i reoli eich arian.

Os ydych chi'n poeni am ddyled cynyddol ac yn cael trafferth gydag arian, gall siarad ag asiantaeth gynghori wyneb yn wyneb eich helpu i drafod eich sefyllfa bersonol a gallant roi cyngor ynghylch a oes gennych hawl i fudd-daliadau a pha gymorth arall y gallech gael mynediad iddo.

Rydym yn gwybod pa mor anodd yw hi pan fydd angen cymorth arnoch ond nid ydych chi'n gwybod ble i fynd - rydym am i chi wybod ein bod yma i chi, yn eich Hwb lleol mae gennym dîm ymroddedig o ymgynghorwyr sy'n gallu helpu.

Mae ein tudalennau 'hawliwch bopeth' hefyd yn cynnig dolenni cyflym i fudd-daliadau, cyngor a mwy.

 

Cyngor am ddim ynghylch dyledion

Mae yna lawer o sefydliadau sy'n cynnig cyngor am ddim i'ch helpu gyda dyledion, pryderon am arian a chyllidebau.

 

CANOLFANNAU CYNGOR AR BOPETH

Yn darparu cyngor am ddim, sy'n gyfrinachol a ac yn ddiduedd, ar ystod eang o faterion gan gynnwys dyled, budd-daliadau, tai a chyflogaeth.

Gwasanaeth Galw Heibio Digidol  

Ffôn 01267 234488 / 01554 759626

 

LLINELL DDYLED GENEDLAETHOL

Cyngor am ddim ar ddyledion ar-lein neu dros y ffôn.

Ffôn 0808 808 4000

 

ELUSEN YNGYLCH DYLEDION Stepchange

Cyngor am ddim ar arian a dyledion ar-lein a dros y ffôn.

Ffôn 0800 138 1111

 

The Money Charity

Yn darparu addysg, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i bobl o bob oed, gan eu helpu i reoli eu harian yn dda a gwella eu llesiant ariannol.

 

helpwr arian

Help diduedd am ddim ynghylch arian.

Ffôn 0800 011 3797