Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes

2. Y Cynnig

  • Grantiau ar gael rhwng £1,000 (lleiafswm) a £10,000 (uchafswm) tuag at gost y system ynni adnewyddadwy
  • Bydd pob dyfarniad grant yn seiliedig ar ddim mwy na 50% o'r costau cymwys