Talu

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/04/2020

Gallwch wneud y taliadau canlynol ar-lein. Rydym yn derbyn taliadau cerdyn credyd/debyd gyda Visa, MasterCard, Switch, Solo, a Visa Delta.

Yn achos taliadau rheolaidd fel y dreth gyngor, rhenti tai, gofal preswyl ac ati, y ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o dalu yw drwy ddebyd uniongyrchol. Os hoffech drefnu debyd uniongyrchol, ffoniwch ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 01267 234567. Gallwch hefyd wneud taliad drwy fynd i'ch hwb gwasanaeth cwsmeriaid lleol eich hun.

Byddwn yn sicrhau bod mwy o'n gwasanaethau ar gael drwy ein gwefan, e-bostiwch digidol@sirgar.gov.uk a dweud wrthym beth yr hoffech allu ei dalu ar-lein.

  • Pob categori