Talu

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/12/2020

Gallwch wneud y taliadau canlynol ar-lein. Rydym yn derbyn taliadau cerdyn credyd/debyd gyda Visa, MasterCard, Switch, Solo, a Visa Delta.

Yn achos taliadau rheolaidd fel rhenti tai, gofal preswyl, y dreth gyngor, ac ati, y ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o dalu yw drwy ddebyd uniongyrchol. Os hoffech drefnu debyd uniongyrchol ar gyfer y Dreth Gyngor, ffoniwch 01267 228602. Ar gyfer ymholiadau talu eraill, ffoniwch ein gwasanaethau cwsmeriaid ar 01267 234567.

Byddwn yn sicrhau bod mwy o'n gwasanaethau ar gael drwy ein gwefan, e-bostiwch digidol@sirgar.gov.uk a dweud wrthym beth yr hoffech allu ei dalu ar-lein.

  • Pob categori