Cysylltwch â'r Timau Prynu i Dalu (P2P) a Chyfrifon Taladwy

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/08/2023

Os oes gennych ymholiadau ynghylch talu ein harchebion, cysylltwch â'r Tîm Prynu i Dalu

E-bost: CRFinanceP2P@sirgar.gov.uk
Rhif Ffôn: 01267 224996
Cyfeiriad: Prynu i Dalu, Cyngor Sir Caerfyrddin, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3HB

 

Ar gyfer ymholiadau ynghylch sefydlu cyflenwyr, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifon Taladwy

E-bost: FICreditorpayments@sirgar.gov.uk
Rhif Ffôn: 01267 224169
Cyfeiriad: Cyfrifon taladwy, Cyngor Sir Caerfyrddin, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3HB

 

I gael gwybodaeth am gontractau a thendro, cysylltwch â'r Tîm Caffae