Cynllun Peilot Cylch Peiriannau Caerfyrddin

Ymgeisydd y prosiect: Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

Teitl y prosiect: Cynllun Peilot Cylch Peiriannau Caerfyrddin

Rhaglen Angor: Cronfa Arloesi Gwledig

Lleoliad: Sir Gâr

Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn elusen ledled y DU sy'n cefnogi cymunedau i ffermio, garddio a thyfu gyda'i gilydd. Bydd y prosiect hwn yn profi ac yn treialu sefydlu cylch peiriannau a fydd yn canolbwyntio ar anghenion mentrau bwyd garddwriaethol yn Sir Gaerfyrddin. Bydd yn rhoi cyfle i fentrau garddwriaeth ar raddfa fach sy'n bodoli eisoes gynyddu o arddio ar gyfer marchnad i gynhyrchu ar raddfa cae.