Astudiaeth Ddichonoldeb - Canolfan y Cei

Ymgeisydd y prosiect: Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin (CWSP)

Teitl y prosiect: Astudiaeth Ddichonoldeb - Canolfan y Cei

Rhaglen Angor: Cymunedau Cynaliadwy

Lleoliad: Caerfyrddin

Bydd y grant hwn yn cael ei wario ar gael astudiaeth ddichonoldeb, gydag argymhellion cysylltiedig er mwyn sicrhau prydles tymor hir a galluogi'r cam nesaf o ran ailddatblygu ac adnewyddu Canolfan y Cei'n llawn i greu adnodd cymunedol amlswyddogaeth cynaliadwy, ymarferol a chroesawgar.