Anghenion dysgu ychwanegol: Y broses o wneud penderfyniadau

6. Beth os nad ydw i'n cytuno â phenderfyniad yr ysgol?

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad ysgol ynghylch a oes gan ddysgwr anghenion dysgu ychwanegol neu ag agweddau ar y Cynllun Datblygu Unigol a baratowyd, dylech:

  1. Cysylltu â'ch ysgol i drafod eich pryderon.
  2. Os ydych yn dal i bryderu, cysylltwch â'r Awdurdod Lleol ar 01267 246464 neu e-bostio ALNQueries@sirgar.gov.uk i drafod y broblem. Gall ein Gwasanaeth Partneriaeth â Rhieni roi cymorth a chyngor i chi i'ch helpu i ddatrys eich problem.  
  3. Os nad yw eich problem wedi'i datrys eto, gofynnwch i'r Awdurdod Lleol ailystyried penderfyniad yr ysgol yn ffurfiol.
  4. Os nad ydych yn hapus â phenderfyniad yr Awdurdod Lleol, gallwch apelio i Dribiwnlys Addysg Cymru.

Nôl i Anghenion Dysgu Ychwanegol