Trawsnewid Trefi

1. Cyflwyniad

Nod y grant Trawsnewid Trefi yw dod ag adeiladau gwag ac adfeiliedig mewn trefi cymwys yn ôl i ddefnydd masnachol trwy eu hadnewyddu a rhoi pwrpas iddynt unwaith eto. Bydd yn ategu seilwaith gwyrdd i wella bioamrywiaeth a gwella mannau cyhoeddus.

Mae'r grant ar gau ar hyn od bryd, a byddwn yn edrych i ailagor yn y dyfodol.

Os hoffech chi gael eich rhoi ar restr allan o ddiddordeb, cysylltwch Trawsnewidtrefi@sirgar.gov.uk