Trawsnewid Trefi

1. Cyflwyniad

Nod y grant Trawsnewid Trefi yw dod ag adeiladau gwag ac adfeiliedig mewn trefi cymwys yn ôl i ddefnydd masnachol trwy eu hadnewyddu a rhoi pwrpas iddynt unwaith eto. Bydd yn ategu seilwaith gwyrdd i wella bioamrywiaeth a gwella mannau cyhoeddus.

Mae'r grant ar agor o'r 18fed Ebrill i 14eg Mehefin. Bydd rhaid cwblhau pob prosiect erbyn 14eg Chwefror 2025 yn unol â'r dyraniad cyllid presennol. Sylwer, byddwn yn derbyn ceisiadau a fydd yn gorffen y tu hwnt i'r dyddiad hwn. Fodd bynnag, ni fyddwn mewn sefyllfa i gefnogi oni bai bod cyllideb o Llywodraeth Cymru yn cael ei chadarnhau.

Os hoffech chi gael eich rhoi ar restr allan o ddiddordeb, cysylltwch Trawsnewidtrefi@sirgar.gov.uk