Trawsnewid Trefi

9. Diogelwch

Os yw eich prosiect yn ymwneud ag eiddo, mae'n ofynnol i chi ymrwymo i bridiant cyfreithiol fel gwarant a bydd yn ofynnol i ni gael y pridiant cyntaf ar yr eiddo. Bydd gofyn i chi gwblhau pridiant cyfreithiol cyn i unrhyw arian gael ei dalu i chi. Bydd cyfyngiad hefyd yn cael ei gofrestru yn erbyn y teitl yn ystod y pridiant