Trawsnewid Trefi

10. Awdurdod Statudol a Rheoli Cymorthdaliadau

Mae'r Rhaglen Trawsnewid Trefi yn gymhorthdal cyhoeddus a bydd yn ddarostyngedig i Reolau Rheoli Cymhorthdal y DU. Mae Rheolau Rheoli Cymhorthdal y DU yn golygu Cytundeb Masnach a Chydweithredu'r UE-DU ac (fel y bo'n berthnasol) Protocol Gogledd Iwerddon; rheolau Sefydliad Masnach y Byd; unrhyw Gytundeb Masnach sydd gan y DU ar waith ac unrhyw ddeddfwriaeth ddilynol neu ddeddfwriaeth gysylltiedig.

 

 

Bydd y grant hwn ar agor ar gyfer ceisiadau tan 20 Ebrill 2022. Gwnewch nodyn o’r dudalen hon a dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael y diweddaraf.