Trawsnewid Trefi

3. Cymhwysedd

Gallwch wneud cais am y grant hwn os ydych yn rhentu neu'n berchen ar eiddo yn y canol trefi canlynol:

 • Llanelli
 • Caerfyrddin
 • Rhydaman
 • Porth Tywyn
 • Cydweli
 • Cross Hands
 • Cwmaman
 • Hendy-gwyn ar Daf
 • Talacharn
 • Sanclêr
 • Castellnewydd Emlyn
 • Llanybydder
 • Llandeilo
 • Llanymddyfri.

Rhaid i chi naill ai:

 • Fod yn berchen ar y rhydd-ddaliad, neu
 • Fod yn dal prydles gydag o leiaf saith mlynedd yn weddill ar ôl dyddiad talu terfynol y grant. Bydd angen i chi gael cydsyniad ysgrifenedig eich landlord ar gyfer y gwaith arfaethedig.

Ni allwch wneud cais am gyllid i gefnogi gwaith yr ydych eisoes wedi'i ddechrau. Rydym yn eich annog i gysylltu â ni yn gynnar i drafod unrhyw gynigion, ebostiwch TrawsnewidTrefi@sirgar.gov.uk. Efallai y bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio neu reoliadau adeiladu a thrafod ystyriaethau dylunio allweddol.

Bydd y grant hwn ar agor ar gyfer ceisiadau tan 20 Ebrill 2022. Gwnewch nodyn o’r dudalen hon a dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael y diweddaraf.