Trawsnewid Trefi

11. Budd i'r Gymuned

Fel rhan o'ch cais bydd angen i chi ddangos sut y bydd eich prosiect o fudd i'r gymuned. Gallai hyn olygu cynnig profiad gwaith, prentisiaethau ar y cyd neu leoliadau gwaith i bobl leol. 

 

Bydd y grant hwn ar agor ar gyfer ceisiadau tan 20 Ebrill 2022. Gwnewch nodyn o’r dudalen hon a dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael y diweddaraf.