Cwynion a Chanmoliaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/07/2019

Hoffem glywed gennych. Rydym am ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl, a dyna pam y mae eich adborth yn bwysig i ni. Efallai y byddwch yn teimlo'n anfodlon ar y gwasanaeth yr ydych yn ei dderbyn, neu efallai y bydd gennych awgrym a fydd o gymorth i ni ei wella. Rydym yn gobeithio hefyd y bydd adegau pan fyddwn yn gwneud gwaith da.

Mae modd cysylltu â’r Tîm Cwynion a Chanmoliaeth fel a ganlyn:

  • Drwy lenwi ein ffurflen gwynion a chanmoliaeth ar-lein
  • Drwy ffonio 01267 224488
  • Drwy anfon e-bost i cwynion@sirgar.gov.uk
  • Tîm Cwynion a Chanmoliaeth, Rhadbost RRZH - HXZC-AGLE, Adran Y Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP
  • Drwy recordio eich cwyn ar dâp, fideo neu DVD

Anfon cwyn / canmoliaeth