• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cefnogaeth i ofalwyr

A oes unrhyw un nad yw'n gallu ymdopi heb eich help? Efallai perthynas oedrannus, plentyn neu oedolyn anabl, rhywun â phroblemau cyffuriau neu alcohol, rhywun ag anawsterau iechyd meddwl neu rywun â phroblem iechyd tymor hir? Os felly, rydych yn ofalwr  ac mae help ar gael.

Daw'r rhan fwyaf o'r help a dderbynnir gan bobl yn y gymdeithas y mae angen cymorth arnynt o ffrindiau neu berthnasau sy'n gweithredu fel gofalwyr. Mae nifer sylweddol o'r rhain yn blant a phobl ifanc.

Gofalwyr- a wyddech chi? from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Adnoddau Defnyddiol Alzheimers Society Barnardos Carers Trust Childline

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/06/2017

ar-lein am dani