Adnewyddu Canol Trefi

Meini Prawf Asesu

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd y Cyngor Sir yn asesu'r prosiect yn erbyn meini prawf amrywiol fel a ganlyn: -
  • Lleihau nifer yr eiddo gwag yng nghanol y dref
  • Total floorspace of the unit (sq. ft)
  • Yr arwynebedd llawr sy'n cael ei ddefnyddio unwaith eto (troedfedd sgwâr)
  • Canran yr arwynebedd llawr sy'n cael ei ddefnyddio unwaith eto (troedfedd sgwâr)