Grant Tyfu Busnes

3. Cymhwysedd

I wneud cais am y grant hwn, rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd canlynol. Rhaid i chi fod:

 • yn fusnes sydd wedi dechrau masnachu. Os nad ydych wedi dechrau masnachu gallech fod yn gymwys ar gyfer y grant cychwyn busnes.
 • rhaid bod eich busnes wedi'i leoli yn Sir Gaerfyrddin.
 • yn gallu creu o leiaf un swydd newydd neu ddiogelu un swydd bresennol sydd mewn perygl.

a rhaid i'ch busnes weithredu neu wasanaethu un o'r sectorau canlynol:

 • Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu
 • Adeiladu
 • Y Diwydiannau Creadigol
 • Ynni a'r Amgylchedd
 • Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu
 • Gwyddorau Bywyd
 • Bwyd a Diod
 • Twristiaeth
 • Adwerthu
 • Gofal

Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried fesul achos, os gallwch ddangos eich cyfraniad a'r gwerth posibl i'r economi leol. Er enghraifft: creu swyddi yng nghanol trefi'r sir, ardaloedd gwledig, cysylltiad â phrosiectau strategol allweddol, fel Yr Egin a Phentre Awel (Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli).

Ni allwch wneud cais os daw eich busnes o dan y sectorau canlynol:

 • cynhyrchu amaethyddol sylfaenol
 • coedwigaeth
 • dyframaethu
 • pysgota
 • gwasanaethau statudol, e.e. iechyd ac addysg