Newyddion Twristiaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/04/2023

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Lansio cynllun Llysgenhadon Twristiaeth newydd
 • Sir Gaerfyrddin i ymddangos mewn Podlediad sy’n rhan o ymgyrch genedlaethol newydd
 • Siopau sionc yn llwyddiant ysgubol dros y Nadolig
 • Cynllun arfaethedig newydd i drwyddedu llety
 • Sir Gaerfyrddin yn gefndir ar gyfer Drama newydd Channel 4
 • Peintiad Rembrandt yn dod i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

 

Newyddion mis ionawr

 

 

 • Llety 5* yn Sir Gâr ymhlith y cyntaf i gofrestru ar gyfer Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth newydd
 • Cyfle olaf i gael dweud eich dweud | Adolygu Cynllun Premiwm y Dreth Gyngor ar eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi
 • Y cyfryngau cenedlaethol yn dwlu ar "Cwtsh yn Sir Gaerfyrddin"
 • Uwchraddiad newydd ac ychwanegiadau i'r wefan swyddogol i dwristiaid - gwiriwch eich dolenni
 • Rhagor o wybodaeth am ddigwyddiad yr Urdd
 • Tocynnau am bris rhatach ar gael nawr ar gyfer Beyond the Border
 • Hyrwyddo eich digwyddiad AM DDIM
 • Arian ar gyfer gwella adeiladau Canol Trefi ar gael nawr
 • A ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y Casgliad Celtaidd?
 • Gwefan Mapio Hawliau Tramwy Cyhoeddus Newydd ar gyfer y Sir
 • Cynllun trwyddedu newydd arfaethedig ar gyfer llety - dweud eich dweud nawr

 

LlYthyr newyddion mis chwefror

 

 • Cyhoeddi cynllun cyllido newydd gwerth £32 miliwn ar gyfer Sir Gâr
 • Swyddog twristiaeth y cyngor yn dod yn Llysgennad
 • Cynllun trwyddedu newydd arfaethedig ar gyfer llety - dweud eich dweud nawr
 • Gwneud cais am barcio am ddim ar gyfer digwyddiadau
 • Rhowch wybod i ni am y digwyddiadau Cymraeg a diwylliannol yn eich cymuned

 

Cylchlythyr Twristiaeth Mis Mawrth

 

 • Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth yn cyrraedd 50 o bobl mewn mis
 • Canllaw Ymwelwyr Dydd swyddogol 2023 ar gael
 • Dadorchuddio Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn
 • Cysylltiadau Cyhoeddus yn cyrraedd miliwn o bobl mewn penwythnos
 • Fideo hyrwyddo newydd ar gael
 • Sioe deledu newydd yn dangos Sir Gaerfyrddin
 • Gwnewch gais i'r Gronfa Ffyniant Gyffredin nawr

 

Newyddion Twristiaeth Mis Ebrill

 • Cyllid ar gyfer digwyddiadau newydd
 • West Wales Cottages yn dod yn llysgennad!
 • Cyfri'r dyddiau cyn croesawu Eisteddfod Urdd 2023
 • Sir Gâr flasus yn ymddangos yn y cylchgrawn Delicious
 • Paratoi ar gyfer gwyliau banc mis Mai
 • Galw trefnwyr digwyddiadau

Newyddion Twristiaeth Mis Mai