Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Diwylliant a Chydraddoldeb

  • Cefnogi cyhoeddi'r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol.
  • Cefnogi ymgyrchoedd i gryfhau hawliau pobl anabl a mynd i'r afael â'r anghydraddoldebau y maent yn parhau i'w hwynebu.
  • Cefnogi cyhoeddi Cynllun Gweithredu LGBTQ+ Llywodraeth Cymru.
  • Parhau i gynyddu a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg o fewn gweinyddiaeth y Cyngor Sir.
  • Gweithio gyda rhanddeiliaid i gynyddu cyfran y prentisiaethau cyfrwng Cymraeg.