Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Strwythur y Cabinet

Arweinydd – Y Cynghorydd Darren Price

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi - Y Cynghorydd Linda Evans

Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu - Y Cynghorydd Philip Hughes

Aelod Cabinet dros Adnoddau - Y Cynghorydd Alun Lenny

Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig a Pholisi Cynllunio - y Cynghorydd Ann Davies

Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd - y Cynghorydd Aled Vaughan Owen

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith - y Cynghorydd Edward Thomas

Cabinet Member for Regeneration, Leisure, Culture and Tourism – Cllr Gareth
John

Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Y Cynghorydd Glynog Davies

Aelod Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Y Cynghorydd Jane Tremlett