Addysg ac Ysgolion

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd pob disgybl yn gallu dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi.

Bydd y canolfannau dysgu i oedolion ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.