Bws bach y wlad BB1,BB2,BB3

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/04/2024

Bws Bach y wlad BB1  Pencader - Llandysul - Saron - Drefach trwy Llanfihangel ar arth - Pentrecwrt   
Bws Bach y wlad BB2  Pencader - Llandysul - Castellnewydd Emlyn trwy Henllan     
Bws Bach y wlad BB3  Pencader - Llandysul - Castellnewydd Emlyn trwy Horeb

Dechrau 29 Ebrill, 2024

 

Days:

Service:

M

BB1

M

BB1

M

BB1

M

BB1

T

BB2

W+F

BB2

W+F

BB3

NS

BB1

T1 yn cyrraedd o Gaerfyrddin - 0933 1133 1333 - - 1133 1533
Pencader, sgwâr 0808 0938E 1138E 1338E 0808 0808 1138E 1538E
Pencader, Maescader   0940 1140       1140  
Llanfihangel-ar-Arth, Cross Inn 0813 0947 1147 1343 0813 0813 1147 1543
Pont-tyweli, CKs 0819 0953 1153 1349 0819 0819 1153 1549
Tanybryn   0956 1156       1156  
Llandysul, Heol Newydd (arr) 0822 1000 1200 1352 0822 0822 1200 1552
Llandysul, Heol Newydd (dep) 0823 1001 1201 1352 0823 0823 1201 1553
Llandysul, gyferbyn Meddygfa Llynyfran 0827 1005 1205 1356 0827 0827 1205 1557R
Pentre-cwrt, Maesyderi 0835 1013   1404 0835 0835    
Saron, Trewern (arr) 0838A 1016   1407 0838A 0838A    
Saron, Trewern (dep) 0839 1017   1407   0839    
Llangeler, Neuadd 0841 1019   1409        
Pentrecagal, Dolwerdd 0845 1023   1413        
Waun-gilwen, gyferbyn lloches 0848 1026   1416        
Drefach, siop Spar 0851 1029   1419        
Drefach, Oaklands 0854     1421        
Llangeler, Neuadd           0841    
Henllan, Bro Dewi           0847    
Horeb, gyferbyn Capel             1208  
Penrhiwllan, gyferbyn Swyddfa Bost           0852 1212  
Aber-banc, cofeb           0855 1215  
Llandyfriog, gyferbyn Bro Dyfriog           0900 1220  
Castellnewydd Emlyn, lloches           0905 1225  

 

Days:

Service:

NS

BB1

M

BB1

M

BB1

M

BB1

M

BB1

T

BB2

W+F

BB3

W+F

BB

Castellnewydd Emlyn, lloches   -         1005 1400
Llandyfriog,Bro Dyfriog   -         1009 1404
Aber-banc, cofeb   -         1014 1409
Penrhiwllan, Swyddfa Bost   -         1018 1413
Horeb, Capel   -         1021  
Henllan, lloches   -           1417
Llangeler, gyferbyn Neuadd   -           1423
Llangeler, Neuadd   0841 1019   1409      
Pentrecagal, Dolwerdd   0845 1023   1413      
Waun-gilwen, gyferbyn lloches   0848 1026   1416      
Drefach, siop Spar   0851 1029   1419      
Drefach, Oaklands   0854 1032   1421      
Saron, Llwyndafydd (arr)   0859 1037   1426     1425
Saron, Llwyndafydd (dep)   0900 1038   1426B 1426B   1426B
Pentre-cwrt, Ceffyl Du   0903 1041   1429 1429   1429
Llandysul, Meddygfa Llynyfran 0747 0911 1049 1251 1437 1437 1024 1437
Llandysul, Heol Newydd (arr) 0751 0915 1053 1255 1441 1441 1028 1441
Llandysul, Heol Newydd (dep) 0752 0916 1054 1256 1442 1442 1029 1442
Tanybryn   0920 1058 1300 1446   1033 1446
Pont-tyweli, Valley Services 0754 0922 1100 1302 1448 1444 1035 1448
Llanfihangel-ar-Arth, gyferbyn Cross Inn 0800 0928 1106 1308 1454 1450 1041 1454
Pencader, gyferbyn cofeb 0806 0934 1112C 1314C 1500C 1456 1047C 1500C
T1 yn gadael am Gaerfyrddin  0814 - 1121 1321 1521 1521   1521

M : Dydd Llun yn unig
T : Dydd Mawrth yn unig 
W+F : Dydd Mercher a dydd Gwener yn unig
NS : Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig 
A : Gwasanaeth 460 yn gadael am 0843 i Gaerfyrddin 
B : Gwasanaeth 460 yn cyrraedd am 1420 o Gaerfyrddin 
C : Yn mynd ymlaen i Maescader ar Gais
E : Yn aros hyd at 5 munud am wasanaeth T1 o Gaerfyrddin 
R : Yn mynd ymlaen i Llynyfran ar gais yn unig

Teithio, Ffyrdd a Pharcio