Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes

5. Canlyniadau

Fel rhan o'r cais, rhaid i ymgeiswyr roi amcangyfrif o dunelli o garbon cyfatebol (tCO2e) a arbedwyd dros bum mlynedd o'r adeg y gosodir y system (yn seiliedig ar y defnydd cyn ei osod o'i gymharu â'r defnydd o'r system newydd) fel canlyniad o'r grant.

Bydd eich arbedion carbon yn cael eu cyfrifo ar sail y ffigyrau rydych yn eu darparu – bydd hyn yn seiliedig ar y canlynol: https://www.gov.uk/government/publications/social-justice-transforming-lives cyrchwyd 2021