Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes

2. Y Cynnig

  • Grantiau rhwng £1,000 (lleiafswm) a £25,000 (uchafswm) ar gael tuag at gost y system ynni adnewyddadwy

  • Bydd pob dyfarniad grant yn seiliedig ar ddim mwy na 50% o'r costau cymwys