Grant cychwyn busnes

13. Sut i ymgeisio

Cyn i ni ofyn i chi wneud cais llawn, bydd angen i chi gyflwyno mynegiant o ddiddordeb sy'n amlinellu eich cynnig busnes a'ch costau. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Eich manylion
  • Manylion busnes a disgrifiad o'i brif weithgaredd
  • Costau arwyddol y prosiect
  • Manylion unrhyw gyllid / arian ychwanegol

Cwblhewch y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb isod, ac e-bostiwch at BusinessFund@SirGar.gov.uk 

Lawrlywtho Mynegiant o Ddiddordeb