Cynllun Awdurdod Partner

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/03/2019

Ers 2007 rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â prif gyflenwyr adeiladwyr lleol, LBS gyda nod cyffredin o wella safonau adeiladu yn y sir. Fel partneriaeth rydym wedi ymrwymo i'ch cynorthwyo drwy'r broses rheoliadau adeiladu a helpu eu cleientiaid cyffredin, yr adeiladwyr a'r contractwyr o ran gwneud eu swydd yn haws.

Mae Cynllun Awdurdod Partner Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) wedi’i gynllunio i helpu cwmnïau sy’n gweithredu mewn sawl lleoliad ac sy’n delio â llawer o awdurdodau lleol. Mae’r cynllun yn galluogi cwmni neu’i gynghorwyr i gael perthynas waith un-i-un gydag awdurdod lleol ffafriedig er mwyn cael cyngor ac arfarnu cynlluniau. Gwneir yr archwiliadau safle gan yr awdurdod lleol lle cynhelir pob prosiect.

Nid oes unrhyw gost am ymuno â’r cynllun ac nid oes unrhyw ymrwymiad contractiol. Ymhlith y buddion niferus i’n partneriaid y mae:

 • Dehongli’r rheoliadau yn gyson
 • Ymwneud â chynlluniau’n gynnar o ran dylunio, heb ystyried maint a lleoliad, gan gynnig arbedion cost
 • Sefydlu cysylltiadau arbennig
 • yswllt gan Adain Rheoli Adeiladu Sir Gaerfyrddin â’r awdurdod archwilio

Acanthus Holden

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Alan Thomas Chartered Surveyors

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid, Tystysgrifau penseiri ar gyfer preswylfeydd newydd

Andrew Scott Ltd

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Anton Developments Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Arwain Architects

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Asbri Planning Ltd

 • Categori: Ymgynghorwyr cynllunio

B J Thomas & Son Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Bassett & Macgregor Construction Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Brown Partnership

 • Categori: Tystysgrifau penseiri ar gyfer preswylfeydd newydd, Penseiri/Practisau asiantiaid

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

 • Categori: Gofal iechyd

C J Consulting

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Carl Morgan Building Surveyor

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Cartref Designs Limited

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid, Tystysgrifau penseiri ar gyfer preswylfeydd newydd

Cartrefi Einon Homes Ltd

 • Categori: Gwneuthurwyr fframiau pren

Cartrefi Ffosaron Homes Ltd

 • Categori: Gwneuthurwyr fframiau pren

Cartrefi Redwood Homes Ltd

 • Categori: Gwneuthurwyr fframiau pren

Castle Architectural Designs Ltd

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Cerith Thomas Architecture

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

CWJ Architectural Design

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Darkin Architects

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid, Tystysgrifau penseiri ar gyfer preswylfeydd newydd

Datblygiadau Moelfre Developments Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

David Owen Architect

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Davies & Evans Builders

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Davies Richards Design Partnership

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid, Tystysgrifau penseiri ar gyfer preswylfeydd newydd

Delme Evans Construction Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Dimension Drawing Services

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Diogelwch Tân Gorllewin Cymru

 • Categori: Ymgynghorwyr diogelwch tân

European Homes Ltd

 • Categori: Gwneuthurwyr fframiau pren

Fairwood Solutions

 • Categori: Ymgynghorwyr ynni

Gareth P Rees

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Griffiths Bros Builders Betws Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Hafod Design Ltd

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Harold Metcalfe Partnership

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

IAGO Cymru Cyf / Ltd

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid, Tystysgrifau penseiri ar gyfer preswylfeydd newydd

Jason Evans Planning Ltd

 • Categori: Ymgynghorwyr cynllunio

John Davis Architectural Services

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

JR Building and Plastering Contractors Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

K D Design

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

KD Designs Ltd / KD Developments Ltd

 • Categori: Dylunwyr mewnol

Kinver Kreations

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Lawray

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Lewis Construction Llanelli Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Lewis Partnership Ltd

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Llangain Designs

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Lloyd & Gravell Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

M Hiorns Building Contractors Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Mainwarings

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Mantlais Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Mark Baggott BSc (Hons) MRICS

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid, Tystysgrifau penseiri ar gyfer preswylfeydd newydd

Mark Waghorn Architects Ltd

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Masters Architectural Ltd

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Mel Williams Partnership

 • Categori: Peirianwyr strwythurol

Melin Energy Consultants

 • Categori: Ymgynghorwyr ynni

Millennium Builders Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Morgan Construction Wales Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Mott Macdonald Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

MZ Architectural

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Nicole Jones Architect RIBA

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

PDL Architects & Surveyors (Pembroke Design Ltd)

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Prime Architectures

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

R H Environmental Ltd (Mr Jeffrey Sharples)

 • Categori: Ymgynghorwyr acwstig

RHB Designs

 • Categori:

Ritson Design Services Ltd

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Roger Casey Associates Ltd

 • Categori: Peirianwyr strwythurol

RW Safety Training

 • Categori: Hyfforddiant Diogelwch Tan

Sarnau Design

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid, Tystysgrifau penseiri ar gyfer preswylfeydd newydd

Sauro Architectural Design

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Sauro Construction

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

SMS Fire Risk Assessments

 • Categori: Ymgynghorwyr diogelwch tân

Sterling Construction

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

T Richard Jones (Betws) Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

TAD Builders Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Teifi Developments Ltd

 • Categori: Gwneuthurwyr fframiau pren

Teifi Energy Designs

 • Categori: Ymgynghorwyr ynni

The Amblin Partnership Ltd

 • Categori: Peirianwyr strwythurol

Thomas Login Architecture

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Thomas MacRae Ltd

 • Categori: Cwmnïau adeiladu

Tim Stickland CAD Services

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Treharne Homes Ltd

 • Categori: Gwneuthurwyr fframiau pren

WJD Designs

 • Categori: Penseiri/Practisau asiantiaid

Wyatt & Watts

 • Categori: Peirianwyr strwythurol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 • Categori: Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol