Ceisiadau rheoliadau adeiladu

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/02/2024

Cysylltwch â Gwasanaeth Rheoli Adeiladu Sir Gaerfyrddin i gael cyngor ynghylch ffioedd cyn cyflwyno'ch cais drwy ffonio 01267 246044 neu e-bostiwch rheolaeth.adeiladu@sirgar.gov.uk i gael dyfynbris.

Cysylltwch â'r tîm Rheoli Adeiladu i gadarnhau eich ffi os yw eich cynllun yn cynnwys nifer o gategorïau e.e. estyniad ac addasu garej neu addasu'r atig ac elfen thermol.