Cynllun person cymwys

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/04/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Erbyn hyn, mae'r tîm Rheoli Adeiladu wedi ailddechrau cynnal ymweliadau safle statudol os bernir bod hynny'n angenrheidiol.

Gallwch wneud cais / cyflwyno'ch ceisiadau rheoli adeiladu ar-lein neu drwy e-bostio ffurflen wedi'i chwblhau i rheolaeth.adeiladu@sirgar.gov.uk. Yn yr un modd, os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost atom a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ymateb cyn gynted â phosibl.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cyflwynwyd cynlluniau person cymwys gan y Llywodraeth i ganiatáu i unigolion a mentrau hunan-ardystio bod eu gwaith yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu fel dewis arall yn hytrach na chyflwyno hysbysiad adeiladu neu ddefnyddio arolygwr cymeradwy.

Mae egwyddorion hunan-ardystio yn seiliedig ar roi’r gallu i bobl sy’n gymwys yn eu maes hunan-ardystio bod eu gwaith yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu heb fod angen cyflwyno hysbysiad adeiladu ac felly denu archwiliadau neu ffioedd yr awdurdod lleol.

Y gobaith yw y bydd symud tuag at hunan-ardystio yn gwella cydymffurfiaeth â gofynion y Rheoliadau Adeiladu yn sylweddol, yn lleihau costau i gwmnïau sy’n ymuno â chynlluniau cydnabyddedig, ac yn hybu hyfforddiant a chymhwysedd o fewn y diwydiant. Dylai hefyd helpu i fynd i’r afael â phroblem adeiladwyr anghofrestredig, a chynorthwyo awdurdodau lleol i orfodi’r Rheoliadau Adeiladu.

Mae angen lawer o waith yn y cartref gael eu hysbysu a'u cymeradwyo gennym ni oni bai ei fod yn cael ei wneud gan osodwr sydd wedi’i gofrestru gyda Chynllun Person Cymwys.