Cynllun Awdurdod Partner

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Rheolwr Prosiectau Cyfalaf Disgresiynol, Adran Ystadau/Dylunio, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru, Caerfyrddin, SA31 2AF

01267 227862

01267 227923

julian.wheelerjones@wales.nhs.uk

Julian Wheeler-Jones

  • Dewiswch categori: Gofal iechyd