Digwyddiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/02/2024

Mae Sir Gaerfyrddin yn gartref i amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gyrfaoedd sy'n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. 

Mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle i'r rhai sy'n chwilio am ffyrdd i ddechrau eu gyrfa a newid eu gyrfa, ynghyd â chwilio am brentisiaethau a chyfleoedd addysg uwch i weld drostynt eu hunain y llwybrau niferus sydd ar gael iddynt. Mae'r digwyddiadau hyn, sy'n cael eu cynnal ar draws y sir, yn ffyrdd rhagweithiol o allu siarad wyneb yn wyneb â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ynghylch pa lwybrau gyrfa sydd fwyaf addas ichi. 

Edrychwch ar ein tudalen ddigwyddiadau i weld pa ddigwyddiadau y gallwch chi fynd iddynt eleni. Cysylltwch ag un o'n canolfannau Hwb lle mae swyddogion y Cyngor wrth law i roi rhagor o wybodaeth ichi cyn eich ymweliad.

Weld oriau agor yr Hwb