Ymestyn / newid eich cartref

6. Ystlumod ac adar sy'n nythu

Os ydych chi'n gwneud unrhyw waith lle mae ystlumod yn byw neu'n gallu byw, bydd angen arolwg ystlumod arnoch chi. Ni ddylech wneud unrhyw waith a allai amharu ar adar sy'n nythu. Mae yna ddeddfwriaeth ychwanegol ar gyfer tylluanod ysgubor.