Fersiwn drafft o'r polisi codi tâl am wasanaethau gofal cymdeithasol

Anfonebu am Daliadau

23. Anfonebu am Daliadau

Ni fydd Sir Gaerfyrddin yn cyhoeddi anfonebau am symiau llai na £5.00, gan nad yw'n economaidd ymarferol i adennill symiau llai na hynny. Fodd bynnag, pan fo'r swm sy'n ddyledus yn uwch na'r swm hwnnw, bydd anfoneb yn cael ei chyhoeddi. Caiff y swm hwn ei adolygu o dro i dro.