Llwybrau Celtaidd

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/04/2019

Mae'r cymunedau arfordirol ar y naill ochr i Fôr Iwerddon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Waterford, Wexford a Wicklow, fel arfer yn anghyfarwydd i'r rheiny sy'n teithio ar hyd y prif ffyrdd.

Bydd partneriaid y siroedd hyn yn archwilio'r broses o annog yr ymwelwyr sy'n teithio ar y prif ffyrdd hyn o Iwerddon i Gymru (ac i'r gwrthwyneb) i ddefnyddio llwybrau treftadaeth a diwylliannol a drefnir ymlaen llaw.Gan sicrhau bod y nifer sylweddol o ymwelwyr posibl sydd ar hyn o bryd yn gyrru drwy'r rhanbarthau hyn i gyrraedd cyrchfannau eraill, yn hytrach yn aros yn yr ardaloedd dan sylw ac yn gwario arian yno.

Mae prosiect o dan arweiniad cyngor Sir Gaerfyrddin am droi ardaloedd llai adnabyddus o fod yn ardaloedd y mae teithwyr yn gwibio trwyddyn nhw i fod yn ardaloedd twristiaeth newydd, gan annog ymwelwyr i dreulio mwy o amser ynddyn nhw a manteisio ar gyfleoedd i roi hwb i economïau lleol.

Cyfanswm costau'r prosiect hwn yw €1.99 ac rydym wedi cael arian grant gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop o €1.59 i gefnogi'r prosiect hwn.