Gwaharddiad ar gŵn Bully XL

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/01/2024

Beth yw'r newidiadau yn y gyfraith ar gyfer XL Bullys?

O 31 Rhagfyr 2023 bydd yn erbyn y gyfraith i werthu, mynd a gadael, rhoi i ffwrdd, bridio neu gael XL Bully yn gyhoeddus heb dennyn na phenffrwyn.

O 1 Chwefror 2024 bydd bod yn berchen ar gi XL Bully yng Nghymru a Lloegr yn drosedd, oni bai bod gan eich ci Dystysgrif Eithrio.

Mae'r gwaharddiad yn cael ei gyflwyno a'i weinyddu gan y llywodraeth ganolog. Gellir dod o hyd i wybodaeth a chyngor i berchnogion XL Bully ar wefan y Llywodraeth.

Rhagor o wybodaeth