Cwestiynau cyffredin

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/11/2023

I wneud cais am dŷ fforddiadwy, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda ni.

Ar ôl i chi gofrestru, byddwn yn anfon cyfeirnod a chyfrinair atoch dros e-bost y gallwch eu defnyddio i fewngofnodi i'ch cyfrif Canfod Cartref i gwblhau'ch cais a lanlwytho unrhyw ddogfennau yr ydym wedi gofyn amdanynt.

Nac ydych, rydych yn talu eich ad-daliadau morgais y cytunir arnynt yn unig.

Cewch, bydd tai newydd yn cael eu rhoi ar werth tra byddant yn cael eu hadeiladu. Drwy wneud hyn, gellir dod i gytundeb gwerthu ymhell ymlaen llaw, a gallwch symud cyn gynted ag y bydd y tŷ newydd yn barod.

Hefyd gall roi cyfle ichi gytuno ar unrhyw ddewisiadau y bydd y contractwr adeiladu'n eu cynnig megis paneli haul neu ddewis y math o gegin.

Oes, mae'n rhaid i chi gydymffurfio ag amodau'r cytundeb cyfreithiol y gwnaethoch ei lofnodi adeg prynu eich tŷ. Ymhlith yr amodau arferol mae:

  • Canran eich tŷ y gallwch ei gwerthu;
  • Dim ond i rywun yr ydym ni'n cadarnhau bod arno/arni angen tŷ fforddiadwy y gellir gwerthu'r tŷ; a
  • mae'n rhaid i'r perchennog newydd fyw neu weithio yn Sir Gaerfyrddin.

Os ydych yn ystyried gwerthu eich tŷ a'ch bod yn ansicr ynghylch eich amodau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Na chewch, byddwn yn cadw ein canran ni er mwyn i'r tŷ ddal i fod yn fforddiadwy i ymgeiswyr yn y dyfodol.

Cewch. Er enghraifft, os ydych wedi prynu tŷ dwy ystafell wely a bod eich teulu'n tyfu, byddem yn ystyried eich cais am dŷ fforddiadwy tair ystafell wely ar yr amod eich bod yn gwerthu eich tŷ presennol o dan y meini prawf tai fforddiadwy.

Fodd bynnag, ni allwn roi sicrwydd bob amser y byddwch yn gallu gwerthu eich tŷ yr un pryd ag y byddwn yn gallu cynnig un arall i chi.

Tai