Ein tenantiaid

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/09/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Dim ond gwaith brys neu argyfwng ar dai Cyngor fydd yn cael ei wneud gan y tîm cynnal a chadw eiddo yn ardal Llanelli lle mae cyfyngiadau lleol newydd yn cael eu cyflwyno. Bydd unrhyw waith nad yw'n waith brys yn cael ei ohirio a byddwn yn cysylltu â thenantiaid pan fydd y gwaith yn cael ei aildrefnu. Gallwch roi gwybod i ni am waith brys drwy ffonio 01267 234567 yn ystod oriau swyddfa (8:30am - 6pm, ddydd Llun i ddydd Gwener). Y tu allan i'r amseroedd hyn, ffoniwch 0300 333 2222.

Mae ein seremoni Gwobrau Tenant i Denant a gynlluniwyd ar gyfer mis Medi 2020 wedi’u gohirio tan fis Medi 2021 yn sgil COVID 19.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Fel un o'n tenantiaid, rydym yma i'ch helpu ar amrywiaeth o wasanaethau megis talu eich rhent, gwybodaeth am fudd-daliadau, sut i wneud cais am atgyweiriad a mwy...